kotpulti-ийн ойролцоо давхар угаах цөмт элс үйлдвэр