алтны хайгуулын уул уурхайн цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж