өрсөлдөгчтэй p сайн ханган нийлүүлэгч эргэлдэгч бөмбөрийн вакуум шүүлтүүр