алтны үйлдвэрийн хаягдал уусмалаас алт зэсийн цахилгаан боловсруулах