уул уурхайн үйлдвэрлэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн талаар хэлэлцэх